WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI  (w sytuacji bez obostrzeń pandemicznych)

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy 

Konsultacje ze specjalistami dla rodziców, organizacja warsztatów na terenie placówki oraz udzielanie wskazówek nauczycielom w zakresie wspomagania i wspierania rozwoju dziecka.

 • Policja, Straż Miejska

Prowadzenie, przez funkcjonariuszy służb mundurowych, rozmów i praktycznych zajęć z dziećmi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Wspólne organizowanie uroczystości, możliwość korzystania ze sceny i sali kinowo-teatralnej
 • Biblioteka 

Udział przedszkolaków w comiesięcznych lekcjach bibliotecznych, mających na celu  zapoznanie młodego czytelnika z Biblioteką jako instytucją kultury oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 • Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, konferencjach przyczyniających się do podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli wykorzystywanej w pracy własnej z wychowankami. 

Inne:

 • Urząd Miasta Bydgoszcz Wydział  Edukacji
 • Klub Dziennego Pobytu Senior
 • Szkoła Podstawowa nr 15 – Leśne, Szkoła Podstawowa nr 16 – Czyżkówko
 • Rada Osiedla – Leśne, Rada Osiedla- Czyżkówko

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI:

 • Konsultacje indywidualne z logopedą
 • Konsultacje indywidualne z pedagogiem
 • Konsultacje indywidualne z psychologiem