• Lokomotywa na ul. Wiejskiej rusza dopiero 1 września 2022r., ale nasz plan działania jest już dokładnie sprecyzowany. Praca z dziećmi ukierunkowana na niestandardowe podejście do nauczania,  opierać się będzie na systemie daltońskim. Jest on znany kadrze pedagogicznej, bo od dwóch lat jego założenia  funkcjonują w placówce przy ul. Dwernickiego. Nauczycielki odbyły specjalistyczne szkolenie w tym zakresie i cały czas poszerzają umiejętności  i wiedzę w tym zakresie. Efekty pracy edukacji daltońskiej są kluczowym powodem, aby korzystać z jej założeń w nowym miejscu. Dlatego też,  przeniesienie i wdrożenie tych działań stanie się jednocześnie otwarciem procesu certyfikacji placówki.

Nieliczne placówki przedszkolne na terenie Polski mogą szczycić się takim dokumentem jakości. My do tego dążymy.

Omówienie procesu certyfikacji w poniższym linku:

https://fundacjaplandaltonski.pl/wp-content/uploads/2021/02/proces-certyfikacji-20_02_21.pdf

  • Koncepcja edukacyjna, którą wdrażać będziemy od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu,  zbudowana jest na solidnych fundamentach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Czy możliwe jest praktykowanie jej już z takimi małymi dziećmi? Jak najbardziej. Wystarczy pozwolić dzieciom planować, działać, odkrywać. Uczyć współpracy, odpowiedzialności, a przede wszystkim pozwolić na samodzielność. Wiąże się to, już od najmłodszych lat z wolnością człowieka, jego kreatywnością oraz indywidualnością wewnątrz grupy społecznej. I naszym celem jest tworzenie przedszkola, jako przestrzeni edukacyjnej, w której dziecko rzeczywiście może się uczyć opierając się na swoich zdolnościach twórczych.

Poniżej link, który przybliża pracę z wykorzystaniem planu daltońskiego:

https://www.pcdzn.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/przedszkole_dalton.pdf