RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE DZIECI 2- 3 LETNICH

6.45 – 8.20 schodzenie się dzieci; rozmowy indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci ; ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne); monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.10 – 8.20 zabawa ruchowa/ kołowa
8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne,
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00- 9.15 czynności higieniczno-sanitarne
9.15 – 9.45 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego ( edukacja językowa, muzyczna, artystyczna i ruchowa)
9.45-10.00 zajęcia dodatkowe w ramach czesnego
10.00-11.00 przygotowanie do spaceru; spacery i zabawy na powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne; zabawa ruchowa
11.00 – 11.10 czynności higieniczno-sanitarne
11.10-11.30 II śniadanie i przygotowanie do leżakowania
11.30-12.45 leżakowanie
12.45-13.00 czynności higieniczno-sanitarne i przygotowanie do obiadu
13.00-13.30 obiad
13.30- 13.40 czynności higieniczno-sanitarne
13.40- 14.10 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawa ruchowa/kołowa
14.10- 14.45 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
14.45-15.00 czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne
15.00 – 15.15 podwieczorek
15.15 – 17.00 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; czynności porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE DZIECI 4 LETNICH


6.45 – 8.20 schodzenie się dzieci; rozmowy indywidualne z dziećmi; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci; ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne); monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.10 – 8.20 zabawa ruchowa, kołowa
8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 9.15 czynności higieniczno-sanitarne
9.15 – 10.00 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego (edukacja językowa, muzyczna, artystyczna, ruchowa)
10.00 – 10.45 zajęcia dodatkowe w ramach czesnego, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
10.45 – 11.00 czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne
11.00-11.20 II śniadanie
11.20 – 11.30 czynności przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze
11.30-12.30 spacery i zabawy na powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne; zabawa ruchowa
12.30 – 12.45 czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu
12.45 – 13.15 obiad
13.15-13.50 czynności higieniczno-sanitarne i poobiedni odpoczynek – wyciszenie, relaksacja, słuchanie bajek;
13.50-14.00 zabawa ruchowa, kołowa
14.00- 14.45 zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka w sali, zabawy dydaktyczne.
14.45 – 15.00 czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne, przygotowanie do podwieczorku
15.00 – 15.15 podwieczorek
15.15 – 17.00 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; czynności porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

6.45 – 8.20 schodzenie się dzieci; rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci, ćwiczenia logopedyczne; monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.10 – 8.20 zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych
8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne
8.30 – 8.50 śniadanie
8.50 – 9.00 czynności higieniczno-sanitarne
9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego ( edukacja językowa, muzyczna, artystyczna, ruchowa)
10.00 – 10.45 zajęcia dodatkowe w ramach czesnego, zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci: konstrukcyjno – techniczne, tematyczne, twórcze w sali. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci
10.45 – 11.00 czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne
11.00-11.20 II śniadanie
11.20 – 11.30 czynności przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze
11.30-12.30 spacery i zabawy na powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne; zabawa ruchowa
12.30 – 12.45 czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu
12.45 – 13.15 obiad
13.15-13.40 czynności higieniczno-sanitarne i relaksacja
13.40 – 14.45 Zabawy dydaktyczne. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu. Zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę. Monitorowanie rozwoju dzieci,zabawa ruchowa
14.45 – 15.00 czynności porządkowe, czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do podwieczorku
15.00 – 15.15 podwieczorek
15.15 – 17.00 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; praca indywidualna; rozchodzenie się dzieci.